NAKA / Crystal Oscillator / SPXO / CHSK 04 CMOS

Frequency (10~120 MHz)
Frequency Tolerance (25±3℃)Min (ppm)
Frequency Tolerance(25±3℃)Max (ppm)
Operating Temperature Min (℃)
Operating Temperature Max (℃)
Frequency Stability vs.Temperature Min (ppm)
Frequency Stability vs.Temperature Max (ppm)
Supply Voltage (V)